h

Zorg

29 maart 2016

Roermond bezuinigt zich RIJK!

Dit ga je echt geloven wanneer je de prognoses ziet n.a.v. de financiële rapportage van het college van b&w over het derde kwartaal 2015. De budgetten voor de zgn. 3 D’s (de 3 nieuwe taken die de gemeente er sinds 2015 bij heeft gekregen: Jeugdhulp, Participatiewet en nieuwe taken binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning) stevenen af op een gigantisch overschot. En dit alles ondanks fikse kortingen op deze budgetten. Waaronder 40% op de hulp bij het huishouden.

Lees verder

U bent hier