SP Roermond

25 JAAR NA HET VERDRAG VAN MAASTRICHT

05-12-2016Zaterdag 3 december vond in het Gouvernement in Maastricht de tegenbijeenkomst van de SP plaats over de gevolgen van het Verdrag van Maastricht , dat 25 jaar geleden gesloten werd, en over de vraag hoe het verder moet met de Europese Unie en de euro. 

› Lees verder

Campagne Nationaal Zorgfonds: 17 september in Maasniel

Foto: SP
18-09-2016Zaterdag 17 september is de SP Roermond/Roerdalen langs de deuren gegaan in Maasniel. Dit maal voor het vragen van steun voor het Nationaal Zorgfonds. Met het Nationaal Zorgfonds schaffen we het eigen risico af en pakken we de marktwerking in de zorg aan. Veel mensen zijn het met ons eens dat het eigen risico van 385 euro veel te hoog is en ook oneerlijk is voor mensen die veel zorg nodig hebben. Ook hoorden we veel verbazing over de enorme bedragen die verspild worden aan winsten en reclames van zorgverzekeraars. Samen is dat ruim 1,5 miljard euro per jaar aan zorggeld, dat dus niet aan zorg wordt besteed. Aanpakken dus!› Lees verder

Stop de verkeershinder bij basisschool "de Steenen Brug"! Verplaats het zebrapad!

26-06-2016De SP-Roermond-Roerdalen trad woensdag 22 juni j.l. voor het eerst op tijdens het Sprekersplein van de gemeente Roermond. 

› Lees verder

Opinie - Repressieloze bijstand

30-04-2016Tijdens de laatste commissievergadering diende de LVR-fractie een voorstel in om als gemeente Roermond mee te doen aan een experiment rond repressieloze bijstand.

› Lees verder

Werkgroep SP Roerdalen van start!

07-04-2016De werkgroep SP Roerdalen is van start! De werkgroep SP Roerdalen is een initiatief van Lianne Bos, Monique Congo Lowango en Dave Hamelink. Een werkgroep is een eerste stap in het stappenplan naar een nieuwe afdeling. De werkgroep onderzoekt de mogelijkheden  om op termijn een nieuwe afdeling te starten.

› Lees verder

SP voert campagne tegen het verdrag met Oekraine

06-04-2016SP Roermond ging afgelopen zaterdag de straat op om campagne te voeren tegen het verdrag met Oekraine. Omdat Oekraine op dit moment nog te onstabiel is, dit verdrag helaas niet alleen economische samenwerking inhoudt maar ook militaire samenwerking en omdat dit een verslechtering voor onze arbeidsmarkt inhoudt door meer concurrentie waardoor de lonen verder zullen dalen. De mensen op straat stelden vooral het krantje van de SP zeer op prijs waarin meer achtergrond informatie verstrekt werd over het Oekraine verdrag. Helaas hoorden we heel veel op straat dat de mensen te weinig op de hoogte waren van dit verdrag. Met onze flyers en krantjes hopen wij inwoners te overtuigd te hebben om vandaag TEGEN te gaan stemmen. De uitslag zal spannend worden vandaag.

› Lees verder

Roermond bezuinigt zich RIJK!

29-03-2016Dit ga je echt geloven wanneer je de prognoses ziet n.a.v. de financiële rapportage van het college van b&w over het derde kwartaal 2015. De budgetten voor de zgn. 3 D’s (de 3 nieuwe taken die de gemeente er sinds 2015 bij heeft gekregen: Jeugdhulp, Participatiewet en nieuwe taken binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning) stevenen af op een gigantisch overschot. En dit alles ondanks fikse kortingen op deze budgetten. Waaronder 40% op de hulp bij het huishouden.

› Lees verder

Emile Roemer avond

18-03-2016Emile Roemer avond 3 maart.

› Lees verder

Emile Roemer was afgelopen 3 maart in Roermond

16-02-2016Op donderdag 3 maart was SP-leider Emile Roemer in Roermond. Hij presenteerde zijn boek Het kan wel in het Royal Theater in Roermond. Ook ging hij in op vragen uit het publiek. De Roermondse zangeres en cabaretière Resi Coumans interviewde Roemer over zijn boek.

› Lees verder

Een diepere kijk in de mantelzorg in Roermond

22-01-2016De begrippen mantelzorg en mantelzorger waren tot 4 jaar terug nagenoeg onbekend. Dat ze nu van belang zijn komt door de giga-overheidsbezuinigingen in de zorg. Daardoor is er nu schaarste aan zorgverlening en is mantelzorg erg belangrijk geworden.

› Lees verder

Pagina's