h
10 maart 2017

Verkiezingsdebat in Roermond met SP-kandidaat Ton Heerschop

Foto: SP

Maandag 13 maart is een verkiezingsdebat in Roermond met SP-kandidaat Ton Heerschop uit Venlo. Het debat vindt plaats voor het publiek van de ‘Battle of the Unicorns’, een wedstrijd voor talenvolle en onderscheidende ondernemers. De andere deelnemers aan het debat zijn Chantal Nijkerken (VVD) en Martijn van Helvert (CDA). De avond vindt plaats in de Foroxity Filmarena in Roermond en begint om 19.00 uur.

Lees verder
8 maart 2017

Verloop campagne TK 2017

Foto: SP

Carnaval, regen of sneeuw, we gaan gewoon door met kloppen, plakken en flyeren. De afgelopen tijd zijn we vaak samen of alleen op pad geweest.

Lees verder
21 januari 2017

PAK de MACHT

Foto: Johan Bogers

De campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 is begonnen. Op 14 januari zijn de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma van de SP door de leden vastgesteld tijdens het partijcongres in Tilburg. De SP is klaar voor de verkiezingen van 15 maart!

Lees verder
5 december 2016

25 JAAR NA HET VERDRAG VAN MAASTRICHT

Foto: SP

Zaterdag 3 december vond in het Gouvernement in Maastricht de tegenbijeenkomst van de SP plaats over de gevolgen van het Verdrag van Maastricht , dat 25 jaar geleden gesloten werd, en over de vraag hoe het verder moet met de Europese Unie en de euro. 

Lees verder
18 september 2016

Campagne Nationaal Zorgfonds: 17 september in Maasniel

Foto: SP
Zaterdag 17 september is de SP Roermond/Roerdalen langs de deuren gegaan in Maasniel. Dit maal voor het vragen van steun voor het Nationaal Zorgfonds. Met het Nationaal Zorgfonds schaffen we het eigen risico af en pakken we de marktwerking in de zorg aan. Veel mensen zijn het met ons eens dat het eigen risico van 385 euro veel te hoog is en ook oneerlijk is voor mensen die veel zorg nodig hebben. Ook hoorden we veel verbazing over de enorme bedragen die verspild worden aan winsten en reclames van zorgverzekeraars. Samen is dat ruim 1,5 miljard euro per jaar aan zorggeld, dat dus niet aan zorg wordt besteed. Aanpakken dus!Lees verder
26 juni 2016

Stop de verkeershinder bij basisschool "de Steenen Brug"! Verplaats het zebrapad!

Foto: Johan Bogers

De SP-Roermond-Roerdalen trad woensdag 22 juni j.l. voor het eerst op tijdens het Sprekersplein van de gemeente Roermond. 

Lees verder
30 april 2016

Opinie - Repressieloze bijstand

Tijdens de laatste commissievergadering diende de LVR-fractie een voorstel in om als gemeente Roermond mee te doen aan een experiment rond repressieloze bijstand.

Lees verder
7 april 2016

Werkgroep SP Roerdalen van start!

De werkgroep SP Roerdalen is van start! De werkgroep SP Roerdalen is een initiatief van Lianne Bos, Monique Congo Lowango en Dave Hamelink. Een werkgroep is een eerste stap in het stappenplan naar een nieuwe afdeling. De werkgroep onderzoekt de mogelijkheden  om op termijn een nieuwe afdeling te starten.

Lees verder
6 april 2016

SP voert campagne tegen het verdrag met Oekraine

Foto: SP

SP Roermond ging afgelopen zaterdag de straat op om campagne te voeren tegen het verdrag met Oekraine. Omdat Oekraine op dit moment nog te onstabiel is, dit verdrag helaas niet alleen economische samenwerking inhoudt maar ook militaire samenwerking en omdat dit een verslechtering voor onze arbeidsmarkt inhoudt door meer concurrentie waardoor de lonen verder zullen dalen. De mensen op straat stelden vooral het krantje van de SP zeer op prijs waarin meer achtergrond informatie verstrekt werd over het Oekraine verdrag. Helaas hoorden we heel veel op straat dat de mensen te weinig op de hoogte waren van dit verdrag. Met onze flyers en krantjes hopen wij inwoners te overtuigd te hebben om vandaag TEGEN te gaan stemmen. De uitslag zal spannend worden vandaag.

Lees verder
29 maart 2016

Roermond bezuinigt zich RIJK!

Dit ga je echt geloven wanneer je de prognoses ziet n.a.v. de financiële rapportage van het college van b&w over het derde kwartaal 2015. De budgetten voor de zgn. 3 D’s (de 3 nieuwe taken die de gemeente er sinds 2015 bij heeft gekregen: Jeugdhulp, Participatiewet en nieuwe taken binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning) stevenen af op een gigantisch overschot. En dit alles ondanks fikse kortingen op deze budgetten. Waaronder 40% op de hulp bij het huishouden.

Lees verder

Pagina's