h
14 januari 2019

Verkiezingsprogramma: Tijd voor rechtvaardigheid

Foto: SP

Tijd voor rechtvaardigheid. Dat is de titel van het programma waarmee de SP de aankomende provinciale statenverkiezingen in gaat. Een rechtvaardig Limburg is een provincie waarin iedereen meetelt en kan meedoen, waarin het prettig wonen en werken is en waar de belangen van inwoners voorop staan.

Lees verder
15 december 2018

MIJN WIJK / MIJN MENING

Foto: Henk Huberts / Henk

De mensen in Roermond moeten beter gehoord worden door de gemeente. Beslissingen horen niet vanuit een gemeentelijke ivoren toren genomen te worden maar in samenspraak met de bewoners.
Vandaar dat de SP de buurten ingaat om UW mening te horen.
Zo kunnen wij de thema's die in uw wijk spelen onder de aandacht van de gemeenteraad brengen.
Wilt u in uw wijk ook thema's naar voren brengen, laat ons dit weten.
Dan komen wij ook bij u in de wijk.
Mail naar: roermond@sp.nl

Lees verder
4 december 2018

Maak kennis met SP Roermond

Foto: SP
Lees verder
1 november 2018

Gemeentebegroting 2019

Onze visie op de gepresenteerde begroting voor 2019.
We zullen er goed op toe zien dat het beleid altijd in dienst staat van de mensen in onze gemeente.

Lees verder
3 juni 2018

Nieuw raadslid

Gerard Nizet is gekozen tot nieuw politiek leider en gemeenteraadslid voor de SP in Roermond. Actief in de wijken en het verenigingsleven, is hij zeer bekend met en betrokken bij het leven in Roermond en Swalmen. Hij zal zich blijven inzetten voor een bruisende, inclusieve stad waar de mensen centraal staan.

Lees verder
2 mei 2018

Bewonersavond huurwoningen Vrijveld

Foto: SP

Een mooie opkomst bij de bewonersavond 't Vrijveld (Minister Bongaertstraat en dr. Philipslaan), op 24 april j.l. Wij ondersteunen de bewoners in het renovatie- en/óf sloopproject.

Lees verder
2 mei 2018

Huurwoningen Vrijveld

Foto: SP

De afgelopen dagen is SP Roermond in de weer geweest met een deur-aan-deur actie, om in de wijk 'Vrijveld' bij de sociale huurwoningen (55+) aan de Minister Bongaertsstraat en Dr. Phillipslaan, de bewoners uit te nodigen voor een bijeenkomst op 24 april a.s. vanaf 19:30 uur in café-zaal ''t Dörp' in Maasniel en met hun alvast te inventariseren omtrent sloop/renovatie.

Lees verder
22 april 2018

Schriftelijke vragen ex. Art. 43 RvO. m.b.t. aardgasvrije wijken

Onze fractievoorzitter Felix van Ballegooij heeft vragen gesteld aan het college:

Lees verder
10 april 2018

Verslag informatiebesprekingen gemeenteraad 2018

Foto: SP

Op zaterdag 24 maart jl. vond in de Oranjerie een openbare bijeenkomst
plaats om te komen tot een start van de formatiebesprekingen. Daarbij is
besloten dat o.l.v. GL onderzocht zou worden of voortzetting van de huidige coalitie met CDA, DS, D66, VVD en GroenLinks haalbaar is. Marianne Smitsmans heeft de afgelopen tijd diverse gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de negen politieke partijen die deel uitmaken van de nieuwe gemeenteraad.

Lees verder
22 maart 2018

We zijn terug in de gemeenteraad

Foto: SP

Hierbij willen we iedereen die ons op welke manier dan ook heeft geholpen de afgelopen maanden, en alle SP stemmers uit de gemeente  heel hartelijk bedanken voor jullie steun en vertrouwen!

Lees verder

Pagina's