SP Roermond

Stop de verkeershinder bij basisschool "de Steenen Brug"! Verplaats het zebrapad!

26-06-2016De SP-Roermond-Roerdalen trad woensdag 22 juni j.l. voor het eerst op tijdens het Sprekersplein van de gemeente Roermond. 

› Lees verder

Opinie - Repressieloze bijstand

30-04-2016Tijdens de laatste commissievergadering diende de LVR-fractie een voorstel in om als gemeente Roermond mee te doen aan een experiment rond repressieloze bijstand.

› Lees verder

HULPDIENST terug van weggeweest

30-04-2016De SP-afdeling Roermond-Roerdalen blaast de ‘HULPDIENST’ nieuw leven in. Na jarenlange afwezigheid is deze dienst weer terug van weggeweest. Per 1 mei kunnen weer alle inwoners van Roermond en Roerdalen zich tot deze HULPDIENST van de  SP wenden.

› Lees verder

Werkgroep SP Roerdalen van start!

07-04-2016De werkgroep SP Roerdalen is van start! De werkgroep SP Roerdalen is een initiatief van Lianne Bos, Monique Congo Lowango en Dave Hamelink. Een werkgroep is een eerste stap in het stappenplan naar een nieuwe afdeling. De werkgroep onderzoekt de mogelijkheden  om op termijn een nieuwe afdeling te starten.

› Lees verder

SP voert campagne tegen het verdrag met Oekraine

06-04-2016SP Roermond ging afgelopen zaterdag de straat op om campagne te voeren tegen het verdrag met Oekraine. Omdat Oekraine op dit moment nog te onstabiel is, dit verdrag helaas niet alleen economische samenwerking inhoudt maar ook militaire samenwerking en omdat dit een verslechtering voor onze arbeidsmarkt inhoudt door meer concurrentie waardoor de lonen verder zullen dalen. De mensen op straat stelden vooral het krantje van de SP zeer op prijs waarin meer achtergrond informatie verstrekt werd over het Oekraine verdrag. Helaas hoorden we heel veel op straat dat de mensen te weinig op de hoogte waren van dit verdrag. Met onze flyers en krantjes hopen wij inwoners te overtuigd te hebben om vandaag TEGEN te gaan stemmen. De uitslag zal spannend worden vandaag.

› Lees verder

Roermond bezuinigt zich RIJK!

29-03-2016Dit ga je echt geloven wanneer je de prognoses ziet n.a.v. de financiële rapportage van het college van b&w over het derde kwartaal 2015. De budgetten voor de zgn. 3 D’s (de 3 nieuwe taken die de gemeente er sinds 2015 bij heeft gekregen: Jeugdhulp, Participatiewet en nieuwe taken binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning) stevenen af op een gigantisch overschot. En dit alles ondanks fikse kortingen op deze budgetten. Waaronder 40% op de hulp bij het huishouden.

› Lees verder

Emile Roemer avond

18-03-2016Emile Roemer avond 3 maart.

› Lees verder

Emile Roemer was afgelopen 3 maart in Roermond

16-02-2016Op donderdag 3 maart was SP-leider Emile Roemer in Roermond. Hij presenteerde zijn boek Het kan wel in het Royal Theater in Roermond. Ook ging hij in op vragen uit het publiek. De Roermondse zangeres en cabaretière Resi Coumans interviewde Roemer over zijn boek.

› Lees verder

Een diepere kijk in de mantelzorg in Roermond

22-01-2016De begrippen mantelzorg en mantelzorger waren tot 4 jaar terug nagenoeg onbekend. Dat ze nu van belang zijn komt door de giga-overheidsbezuinigingen in de zorg. Daardoor is er nu schaarste aan zorgverlening en is mantelzorg erg belangrijk geworden.

› Lees verder

SP nieuwjaarsborrel

11-01-2016Zaterdag 9 januari was de SP nieuwjaarsborrel in cafe resistent in Roermond. Alle leden waren uitgenodigd om het nieuwe SP jaar goed te starten. Oude en nieuwe leden kwamen gezellig samen om onder het genot van een drankje te proosten op een nieuw vruchtbaar SP jaar. Met als lopende actie de aanpak van de armoede in Roermond en Roerdalen. En met op komst de grote Emile Roemer avond op donderdag 3 maart in Roermond. Als SP willen we iedereen een heel mooi sociaal jaar wensen met veel geluk en gezondheid. En natuurlijk zijn nieuwe leden altijd van harte welkom zodat we volgend jaar met nog meer mensen het glas kunnen heffen!

› Lees verder

Pagina's