h
14 september 2017

SPeciale ledenbijeenkomst, deel 2

Foto: SP

Gisteren was de SPeciale ledenbijeenkomst in de Donderie.

Lees verder
8 september 2017

SPeciale ledenbijeenkomst

De SP afdeling Roermond e.o. groeit. Het bestuur is versterkt, we zijn bezig met de succesvolle actie ‘Het Witte Dorp’ en er melden zich nieuwe actieve leden. In maart 2018 staan de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Roermond verdient wat ons betreft een SP op de straat maar ook zeker in de Raad. Pas dan kan de SP écht knokken voor een menselijkere en socialere gemeente. Dat is hard nodig want anno 2017 heeft in onze gemeente nog steeds één op de vijf kinderen kans op armoede en zijn er nog altijd te weinig betaalbare woningen voor de lagere inkomens.

Lees verder
14 juni 2017

Protest kerncentrale Tihange

De kerncentrale bij Tihange is zwaar verouderd en kent vele mankementen. Als er een grote ramp gebeurt moeten mogelijk 100.000 mensen vluchten en is een groot gebied zo’n 200 jaar lang onbewoonbaar. Op 25 juni vormen we een menselijke ketting van 90 km lang, tussen Aken, Maastricht, Luik en Tihange met als eis ‘sluiting van Tihange’ ( zie: sp.nl/tihange-protest ). SP-leden en -sympathisanten uit Limburg die mee willen doen kunnen zich opgeven via: tihange-protest@sp.nl (net als SP'ers van buiten Limburg die met eigen vervoer komen).

Lees verder
21 mei 2017

Geen markt in de ambulancezorg

Foto: SP

Naar verwachting wordt er op dinsdag 23 mei in de Tweede Kamer gesproken over de toekomst van de ambulancezorg. Het gaat dan over de verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg. Hiermee wordt onder andere de functie ambulanceverpleegkundige veranderd naar ambulanceprofessional. Maar er staat veel meer op het spel: blijft de ambulancezorg een taak van de overheid, of wordt het overgelaten aan de markt? De SP wil niet nog meer marktwerking in de zorg, maar deze juist terugdringen. Zorg is immers een publieke voorziening voor iedereen en daar mag winstmaximalisatie nooit een rol spelen.

Lees verder
10 maart 2017

Verkiezingsdebat in Roermond met SP-kandidaat Ton Heerschop

Foto: SP

Maandag 13 maart is een verkiezingsdebat in Roermond met SP-kandidaat Ton Heerschop uit Venlo. Het debat vindt plaats voor het publiek van de ‘Battle of the Unicorns’, een wedstrijd voor talenvolle en onderscheidende ondernemers. De andere deelnemers aan het debat zijn Chantal Nijkerken (VVD) en Martijn van Helvert (CDA). De avond vindt plaats in de Foroxity Filmarena in Roermond en begint om 19.00 uur.

Lees verder
8 maart 2017

Verloop campagne TK 2017

Foto: SP

Carnaval, regen of sneeuw, we gaan gewoon door met kloppen, plakken en flyeren. De afgelopen tijd zijn we vaak samen of alleen op pad geweest.

Lees verder
21 januari 2017

PAK de MACHT

Foto: Johan Bogers

De campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 is begonnen. Op 14 januari zijn de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma van de SP door de leden vastgesteld tijdens het partijcongres in Tilburg. De SP is klaar voor de verkiezingen van 15 maart!

Lees verder
5 december 2016

25 JAAR NA HET VERDRAG VAN MAASTRICHT

Foto: SP

Zaterdag 3 december vond in het Gouvernement in Maastricht de tegenbijeenkomst van de SP plaats over de gevolgen van het Verdrag van Maastricht , dat 25 jaar geleden gesloten werd, en over de vraag hoe het verder moet met de Europese Unie en de euro. 

Lees verder
18 september 2016

Campagne Nationaal Zorgfonds: 17 september in Maasniel

Foto: SP
Zaterdag 17 september is de SP Roermond/Roerdalen langs de deuren gegaan in Maasniel. Dit maal voor het vragen van steun voor het Nationaal Zorgfonds. Met het Nationaal Zorgfonds schaffen we het eigen risico af en pakken we de marktwerking in de zorg aan. Veel mensen zijn het met ons eens dat het eigen risico van 385 euro veel te hoog is en ook oneerlijk is voor mensen die veel zorg nodig hebben. Ook hoorden we veel verbazing over de enorme bedragen die verspild worden aan winsten en reclames van zorgverzekeraars. Samen is dat ruim 1,5 miljard euro per jaar aan zorggeld, dat dus niet aan zorg wordt besteed. Aanpakken dus!Lees verder
26 juni 2016

Stop de verkeershinder bij basisschool "de Steenen Brug"! Verplaats het zebrapad!

Foto: Johan Bogers

De SP-Roermond-Roerdalen trad woensdag 22 juni j.l. voor het eerst op tijdens het Sprekersplein van de gemeente Roermond. 

Lees verder

Pagina's