h

Burgerberaad mogelijk toekomstig bondgenoot

10 oktober 2021

Burgerberaad mogelijk toekomstig bondgenoot

Foto: John Hölsgens

Afgelopen maand was er in Roermond een bijeenkomst, georganiseerd door een burgerinitiatief van en voor individuen, organisaties, instelllingen en bedrijven. Hun doel: in de stad een Burgerberaad van de grond krijgen. Ook SP’ers worden dan uiteraard nieuwsgierig. We gingen een kijkje nemen.

In het gebouwtje aan de Minderbroederssingel 15 F waren de initiatiefnemers, betrokken wijkbewoners en nog enkele lokale politici aanwezig. De enthousiaste plannenmakers deden uit de doeken waarom Roermond gebaat zou zijn met een Burgerberaad.

Representatief
Alleerst: wat is een Burgerberaad? Het gaat daarbij om mensen die zich door een loting beschikbaar stellen om een representatieve dwarsdoorsnede van de samenleving te vormen, die beter in staat zou zijn om besluiten te nemen over allerlei gevoelige onderwerpen dan wanneer alleen politici dat doen. Dat zou dan moeten kunnen op landelijk, provinciaal en dus ook op lokaal niveau. In het algemeen belang én voor de lange termijn.

Klimaat
Zo’n Burgerberaad zou dan daarmee de gemeenteraad bij kunnen staan, met ondersteuning van experts en en tegen een bijpassende vergoeding. Er zijn al een aantal plekken op de wereld waar met het idee gewerkt wordt. Op dit moment lag de focus erg op klimaatbeleid, maar dat is dan ook een zeer belangrijk én actueel thema. Wij moesten er sommige aanwezigen weer eens op wijzen dat het klimaat geen links of rechts thema is. Want zoals we inmiddels weten in Roermond, maakt hoog water geen onderscheid tussen socialistische of liberale huishoudens.

Gesprek
Maar uiteraard hoeft de thematiek waar een Burgerberaad zich over buigt niet beperkt te blijven daartoe. Sommige aanwezigen vonden het allemaal wel erg ambitieus, maar de SP zou dit initiatief zeker een kans willen geven. Al was het maar omdat ook in dit geval de polarisatie die ‘social media’ teweeg hebben gebracht, door de initiatiefnemers als één van de drijfveren werd genoemd. En ook wij gaan zoals bekend liever het échte gesprek met mensen aan, dus daar vonden wij elkaar zeker. 

Meer over Burgerberaad lees je onder meer in dit artikel uit het AD. Meer over de Roermondse initiatiefnemers kun je op hun Facebookpagina vinden.

Reactie toevoegen

U bent hier