h

Jorge Wolters Gregório werft na installatie meteen nieuwe socialisten...

30 maart 2022

Jorge Wolters Gregório werft na installatie meteen nieuwe socialisten...

Foto: Gemeente Roermond

'Dat verklaar en beloof ik.' Na het uitspreken van die woorden was Jorge Wolters Gregório officieel geïnstalleerd als gemeenteraadslid van Roermond, namens de SP.

Daarmee verklaart een raadslid tegenover de burgemeester dat hij of zij, om tot lid van de raad benoemd te worden, geen giften of gunsten te hebben gegeven of beloofd.

Rapportage
Meestal volgt daarop een gezellige avond. Ook de geplande openbare bijeenkomst die op de installatie van de nieuwe gemeenteraad volgde, zou niet veel tijd in beslag nemen zo was de verwachting. Het ging immers over een tussentijdse rapportage van informateur Franssen, die de afgelopen dagen gesprekken had gevoerd met alle partijen die in de raad gekozen zijn. Die kwam er - heel summier gezegd -  op neer dat die gesprekken in positieve sfeer waren verlopen en dat Franssen op korte termijn nog één finale gespreksronde dacht nodig te hebben. Daarvoor moest nog even voor iedereen een datum worden geprikt, waarna er rap aan de feestelijke borrel gegaan kon worden. Dacht men.

Wethouders
Want het was vervolgens de LVR die de spreekwoordelijke knuppel in het hoenderhok gooide, door van alle andere partijen te vragen zich uit te spreken over de vraag of zij de grootste partij van Roermond zouden uitsluiten bij bepaalde wethouderskandidaten. Zonder een naam te noemen wist iedereen meteen waar het over ging. Of beter: om wie het ging. Maar alle andere partijen, van links tot rechts, vonden dat er éérst gesprekken over de inhoud moesten komen. Pas daarna kan er over personen worden gesproken.

Socialist
Dré Peters hield daarna een wat vreemd betoog over het niet praten over mensen, maar met mensen. Terwijl het toch écht zijn eigen partij was die slechts enkele minuten eerder iedereen had verzocht zich uit te spreken over 'bepaalde personen'. Wolters Gregório werd er niet warm of koud van. 'Mooi dat het socialisme zich vanavond zo snel verspreid in de zaal' zei hij met een knipoog naar Peters, die zich had laten ontvallen soms ook socialist te worden genoemd. Met een gevat: 'We hebben nog genoeg werk te verzetten en daar kunnen we best meer kameraden bij gebruiken meneer Peters!' kreeg hij de lachers op zijn hand.

Relaxte vaart
Maar belangrijk was vooral de serieuze bijdrage van Wolters Gregório: 'Het is volgens de SP aan de aanstaande coalitiepartijen om op het juiste moment en naar eigen inzicht geschikte wethouders te leveren. Daar gaan wij niet over speculeren. Ik geef u daar allen het vertrouwen voor. Geeft u dat elkaar alstublieft ook.' Het tempo van de besprekingen noemde het nieuwe SP-raadslid een 'relaxte vaart': 'We willen zeker geen slepend proces zoals we dat landelijk hebben gezien.'

Borrels
Komende zaterdag alweer, zit de SP-delegatie dan ook opnieuw aan tafel bij de informateur. En met die afspraak kon, na een uiteindelijk toch bijna twee uur durende bijeenkomst, iedereen alsnog aanschuiven aan die andere tafel: die met de borrels. Een bestuurscultuur verander je duidelijk niet in één avond...

 

Reactie toevoegen

U bent hier