h

Roerig debat: praten met in plaats van over jongeren

14 maart 2022

Roerig debat: praten met in plaats van over jongeren

Foto: SP Roermond

Het Jongerenservicepunt aan de Christoffelstraat in het centrum van Roermond, is normaal gesproken een plek waar jongeren kunnen binnenlopen met vragen, problemen én ideeën. Geen betere plek denkbaar dus om met hen in gesprek te gaan.

Onder de naam Roerig spraken, op de eerste dag van de gemeenteraadsverkiezingen, politici van Roermond met elkaar over hun plannen, maar vooral mét de jongeren over die van hen.

Onderwijs
Dat gebeurde overigens aan de hand van stellingen die de jongeren zelf in hadden gebracht. Zo ging het onder meer over nut of noodzaak van een hbo-opleiding in Roermond. Dat leek alle partijen overigens wel aardig, maar zeker niet ten koste van alles. SP-lijsttrekker Jorge Wolters Gregório wees er bovendien op dat er de komende jaren vooral veel behoefte is aan meer praktisch geschoolde mensen, technisch, maar zeker ook in de zorg natuurlijk. Je kunt je dus afvragen of je per se die hogeschool in Roermond moet willen. Bovendien is het óók heel belangrijk dat mensen vooral hun talenten benutten. Laat je dus verder niet alleen maar leiden door wat de markt roept. Dat werkt overschotten aan de ene kant en tekorten aan de andere kant in de hand.

Klimaat
Ook het klimaat leefde merkbaar enorm onder de jeugd en dat is logisch. Het gaat om hun toekomst en de jongeren vragen zich af of politici wel genoeg doen. Natuurlijk wordt veel in Den Haag beslist, maar daar mogen we ons in Roermond niet achter verschuilen. Wij kunnen wel degelijk een verschil maken, als politiek en samenleving de klimaatproblematiek serieus nemen en in gezamenlijkheid aanpakken. Deze mondige jongeren wezen ons daar nog eens op.

Wonen
De woonproblematiek kwam eveneens aan de orde. Schrijnende gevallen werden door de jongeren benoemd, over wooncorporaties die niet ingrijpen in probleemsituaties. Ook niet na herhaaldelijk klagen. De SP sprak na afloop nog met een aantal bezoekers, over het belang van jezelf organiseren om samen veel sterker te staan. Maar ook het feit dat wonen überhaupt nauwelijks meer betaalbaar is voor velen kwam aan de orde. Reden voor Jorge om het balletje op te werpen om de Roerdelta nu eens niet aan een marktpartij over te doen die daar woontorens wil bouwen, waarna Duitse pensionado's de appartementen opkopen. 'Laten we er dan toch alsjeblieft een plek van maken die groen en duurzaam is én waar iedereen kan wonen, onafhankelijk van het budget dat je tot je beschikking hebt.

Betaalbaar
Op de vraag vanuit de zaal af dat wel betaalbaar is bevestigde Jorge dat het daarbij om politieke keuzes gaat. Het kan wel. Je moet het als politiek gewoon willen. Hij gaf daarbij meteen de tip om op YouTube op te zoeken hoe men daar in bijvoorbeeld een stad als Wenen mee omgaat. Waarom zou dat niet in Nederland kunnen?
Al met al was het een nuttige en goed georganiseerde bijeenkomst. Een deel van de jongeren was oud genoeg om te mogen stemmen, maar had dat nog niet gedaan. Hopelijk hebben zij deze avond goede inspiratie opgedaan voor hun gang naar het stemhokje, op één van de twee dagen die daar nog voor overblijven...

Reactie toevoegen

U bent hier