h

SP: nog vragen, maar 'formatie is gezonde, volgende stap'

6 april 2022

SP: nog vragen, maar 'formatie is gezonde, volgende stap'

Foto: SP / SP Roermond

LVR, Groen Links, CDA en VVD. Dat was wat er uit de hoge hoed van informateur Dirk Franssen verscheen op woensdagavond 6 april, bij zijn eindrapportage. Het advies om met deze partijen te starten in een poging een nieuwe coalitie te vormen riep gemengde gevoelens op.

Verbazing was misschien nog wel de meest waarneembare emotie. Al was dat, bij de diverse fracties, om verschillende redenen.

Balans
Groen Links had een betere balans tussen links en rechts verwacht, met bijvoorbeeld de PvdA. Toch is Groen Links bereid verder te praten. De PvdA begreep er helemaal niets van, ook gezien de problemen tussen CDA en Groen Links in het verleden. Bovendien heeft het CDA zetels verloren, waar de winst van de sociaal-democraten (en de SPR) tegenover staat.

Midden
'Maar het CDA is nog altijd de derde partij van de stad' betoogde de informateur. Van de drie varianten die aan alle partijen zijn voorgelegd, werd voor deze gekozen omdat een andere variant als ‘te liberaal’ werd beschouwd door een aantal partijen. 'Daarom zijn we een beetje naar het midden opgeschoven' zei Franssen. Het is daarbij natuurlijk wel zeer de vraag of het CDA tegenwoordig nog als een middenpartij kan worden beschouwd. Kijkend naar de keuzes die de christendemocraten (zeker ook landelijk en in een aantal provincies) de afgelopen jaren hebben gemaakt, valt daar zeker over te discussiëren.

Overleg
Het meest opvallend was echter de verbazing bij het CDA zelf. Demissionair wethouder Angely Waajen liet weten extra tijd nodig te hebben. Zij wil niet alleen nog een aantal vragen beantwoord zien maar ook nog overleggen met de achterban. De LVR tenslotte was dan weer verbaasd - en geïrriteerd - dat de zaak niet vanavond al zo goed als beklonken kon worden. Wellicht wat naïef, ook gezien de naam die nog altijd niet genoemd mag worden maar wel nadrukkelijk boven de Markt zweeft.

Duidelijk
En de SP? Die constateerde bij monde van Jorge Wolters Gregório dat de socialisten duidelijk zijn geweest in wat zij wel en niet wenselijk achten voor deze bestuursperiode, voor de gemeente Roermond: 'Voor het dualisme in de politiek zien wij nog altijd het liefst een helder uitgewerkt coalitieprogramma en geen raadsprogramma. Een werkbare coalitie dus, met een inhoudelijk duidelijke koers. Het zou bovendien nuttig zijn als de nieuwe raad eens een avond over oud zeer zou gaan spreken, in een besloten vorm' aldus het SP-raadslid.

Kanttekeningen
Toch had de SP ook nog wel wat kanttekeningen bij de voorgestelde variant. Want waarom het CDA in plaats van het winnende Demokraten Swalmen? Waarom de aanvulling met de zesde partij van de stad, de VVD? Als er dan nog twee zetels nodig zijn voor de vorming van een coalitie, kan er dan niet beter worden gekozen voor één van de drie partijen die wél in aantal stemmen zijn gegroeid, ten opzichte van de vorige verkiezingen? Als er dan toch gekozen wordt voor een breder spectrum, zijn er naar inzicht van de SP logischer opties...

Eerlijk
Dat er nog vragen waren vanuit het CDA over zaken die belangrijk zouden zijn in de informatiefase en dat die nu nog gesteld werden, verbaasde ook de SP.  'Waarom heeft mevrouw Waaijen deze dan niet eerder gesteld? We horen iedereen vanavond benoemen dat dit een serie prettige, open en transparante gesprekken zijn geweest en dat men het verleden graag wil laten voor wat het is. Dan hoop ik dat iedereen daar, in het belang van onze inwoners, eerlijk over is geweest en lijkt ons een eerste formatieronde een gezonde volgende stap' zo besloot Jorge, die verder vond dat het CDA wel de ruimte moest hebben vragen te stellen alvorens te gaan formeren. 'Maar laat dit niet nog weken duren' voegde het raadslid daar aan toe. Wanneer de gesprekken verder gaan en of het CDA die overlegtijd krijgt, bleef die woensdagavond echter onduidelijk. 

Reactie toevoegen

U bent hier